Anasayfa Arıcılık Uygulamaları Arı Nakil Belgeleri

Gezginci Arıcılıkta Belge İşlemleri

Arı Konaklama Belgesi

İşlem sırasına göre yazacak olursak, ilk iş Arı Konaklama Belgesi işlemleridir.

Arı Konaklama Belgesi’nin boş halini bu yazının sonunda bulunan eklentiden indirebilirsiniz.

Arı Konaklama Belgesi almak için yapılması gereken işlemler…

Arılarımızı götüreceğimiz yere önceden gidiyoruz. Çıktısını aldığımız boş belgeye bilgilerimizi dolduruyoruz ve ilk olarak biz imzalıyoruz.

Arıları koymayı planladığımız yerin sahibine de imzalatıyoruz.

Yerin sahibi…

Şahıs yeri ise ilgili şahsa, köy merası gibi yerler ise köy muhtarına ve orman ise İl/İlçe Orman Müdürlüklerine imzalatılır. Ormanlar 2009 yılından itibaren 12 ay süresince arı konaklamasına açık hale getirilmiş olup, son bakanlık talimatı ile hiçbir ücrette ödenmeyecektir.

Son imza ise arıların konulacağı yerin İl/İlçe Tarım müdürlüğüne aittir.

Genellikle İlçe Tarım müdürlükleri tarafından yapılan bu işlemde arıların konulmasının planlandığı yerdeki arı yoğunluğu uygunsa konaklama izni verildiğine dair belge imzalanır.

Ülkemizde Arı Konaklama belgesi düzenlenmesinde farklı uygulamalara da rastlamak mümkün.

Bazı ilçelerde arıların nakilleri tamamlandıktan sonra düzenlenmektedir.

Arılarınızı sevk etmeden önce götüreceğiniz yerden onay almadan yola çıkmanın hayatın gerçekleri ile bağdaşmadığını da söylemeliyiz.

Bu anlamda Arı Konaklama Belgesi nakilden önce yapılması gereken ilk işlemdir.

Arı Konaklama Belgesini aldıktan sonra arılarımızı hazırlıyoruz.

 

Menşe-i Şahadetnamesi

Nakil yapmayı planladığımız tarihten 1 gün önce arılarımızın bulunduğu yer köy ise köy muhtarından, şehir merkezinde ise İlçe Belediyesinden menşe-i şahadetnamesi belgesini alıyoruz.

Menşe-i Şahadetnamesi, 16 Aralık 1987 tarihli ve 19666 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan örneğe göre İl Özel İdareleri tarafından bastırılarak, belediyelere ve muhtarlıklara dağıtılır.

Menşe-i şahadetnamesi belgesinin düzenlenmesindeki amaç, arıların hastalıklar sebebiyle karantina altındaki bölgeden gelmediğini belirtmektir.

Belgenin sonunda yazan ifade zaten bu durumu açıklamaktadır.

“Yukarıda cins ve miktar yazılı arıların ihraç olundukları mahalde ve civar köylerde bu nevi hayvanlara arız olan bulaşıcı hastalıkların olmadığına dair menşe şahadetnamesidir.”

 

Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu

 

Arı Konaklama Belgesi ve Menşe-i Şahadetnamesi ile birlikte İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurulur.

Yetkililerce Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlenir.

Götürdüğümüz Menşe-i şahadetnamesi bu belgeyi veren birimde kalır.

Bu belge 3 gün süre ile geçerlidir.

 

Dezenfeksiyon Belgesi

 

Sevk Belgesi ile birlikte arıların götürüleceği araca ait olmak üzere Dezenfeksiyon Belgesi düzenlenir.

Belgeler tamamlandıktan sonra nakil gerçekleştirilir ve belgeler yeni yerdeki İl/İlçe Tarıma götürülür.

Arı Konaklama Belgesi nakil sonrası verilen yerlerde bu belgeler alınarak, Arı Konaklama Belgesi imzalanarak arıcıya verilir.

Bu bölgeden tekrar başka bölgeye nakil yapılacaksa işlemler yeniden yapılır.

Ancak ilk belgeleriniz zaten ilgili birimde olduğundan işlemleriniz daha kolayca yürütülmektedir.

Nakil belgeleriyle ilgili çok net yapılması gereken işlemlerin yer aldığı resmi dokümana ulaşmak çok zor.

Bölgesel farklılıkların olmasını ise anlamak mümkün değil.

Sabit arıcılık yapanların da Arı konaklama belgesini olması gerektiği düşüncesine sahibiz. Bu konaklama belgesi ile bölgenizdeki tarım teşkilatının sizin varlığınızdan haberdar olması açısından da olumlu etkisi olacaktır.

Ayrıca arılarınızı nakletmek için Arı Yetiştirici Birliklerine üye olmak, kovanların plakalı olması ya da belirli kovan sayısına sahip olmak gerekmiyor.

3-5 kovanı da nakletmek için bu işlemler yapılarak nakiller yapılabilir.

Arı nakilleri sadece bulunulan ilçe içerisinde gerçekleştirilecekse sadece Menşe-i Şahadetnamesi almak yeterli olmaktadır.

Aynı ilde bir ilçeden diğer bir ilçeye nakil yapılsa bile tüm belgelerin alınması gerekiyor.

Yerleşim işlemlerini tamamlandıktan sonra arıcıların ve yanında çalışan kişilerin kimlik bilgileri İl/İlçe müdürlükleri tarafından o yerin güvenlik birimlerine liste halinde bildirilmesi gerekiyor. Bu işlemin yapıldığından emin olamıyorsak kendimiz bölgedeki en yakın güvenlik birimini bilgilendirmeliyiz.

 

Attachments:
FileAçıklamaUploaderFile sizeLast modified
Download this file (Konaklama Belgesi.doc)Arı Konaklama Belgesi Њ32 Kb29-01-2011 13:48